Olie

Zoals u zult begrijpen zal het van invloed zijn op de prijs hoeveel er in een fonds gehandeld wordt. Veel handel zal veelal hogere prijzen tot gevolg hebben al moet hierbij wel opgemerkt worden dat ook het aanbod hierbij van even groot belang is. Olie is wellicht de meest verhandelde grondstof die er is maar het aanbod is ook heel hoog waardoor de prijs in bedwang wordt gehouden.

Dat bij online Forex olie handelen de prijs niet enorm hoog is heeft dus alles te maken met het aloude markt mechanisme van vraag en aanbod. Dit mechanisme zal bij alle beleggingen de prijs bepalen, als de vraag stijgt en het aanbod achter blijft dan zal ook de prijs stijgen. Andersom geld dit mechanisme ook, als het aanbod van stijgt maar niemand wil het product of de dienst kopen dan zal de prijs dalen. Bij de handel in olie online is dit dus ook zo al zijn de hoeveelheden hierbij enorm in vergelijking met andere grondstoffen. Hierdoor zullen kleinere variaties veel minder invloed hebben op de prijs die zichzelf hierdoor zou moeten reguleren. In de praktijk werkt dit echter niet zo omdat bij het handelen in olie heel veel politiek bedraven wordt. Dit lijkt op zich opmerkelijk omdat het over een grondstof gaat maar als u zich af vraagt hoezeer de wereld afhankelijk is val olie dan wordt dit opeens duidelijk. Olie is namelijk een zeer belangrijke grondstof waar wij in het dagelijkse leven enorm afhankelijk van zijn geworden door de jaren heen.

Aardolie is een stof die van nature in de diepere grondlagen voorkomt en het is in miljoenen jaren gevormd door de vertering van organische materialen in een zuurstof arme omgeving. Het komt is grote delen van de wereld voor alleen is het niet altijd eenvoudig toegankelijk omdat het zich diep in de grond of de zeebodem bevindt. De winning van olie is dan ook een kostbare aangelegenheid waardoor olie bedrijven een bijzondere machtspositie hebben verkregen. Zeker als deze bedrijven door overheden worden gecontroleerd kan deze positie worden gebruikt om invloed uit te oefenen op ander landen. Olie aandelen kopen is geen manier om deze invloed uit te oefenen omdat de macht van de producenten veel groter is. In het middel oosten zijn bijvoorbeeld de grootste voorraden te vinden waardoor deze landen veel invloed hebben op wat er in de wereld gaande is. Dit komt omdat olie een belangrijke grondstof is voor heel veel economische activiteiten en onze moderne maatschappij bijna volledig afhankelijk is geworden. Het levert veertig procent van de belangrijkste brandstoffen op zoals benzine en diesel maar ook veel grondstoffen voor de meeste kunststoffen en zelf medicijnen en tal van andere onmisbare producten. Hierdoor bent u bij online olie handelen dus overgeleverd aan de politiek die door middel van deze grondstof bedraven wordt. De politiek zal haar invloed aanwenden door meer of minder te gaan produceren of zelfs door te zeggen dat er meer of minder geproduceerd gaat worden. Dit heeft dan een directe invloed op de prijs en daar zult u als u bij de Forex handel online olie beleggingen gaat doen van moeten profiteren.

Nu is de invloed van bepaalde landen wel aan het afnemen, een halve eeuw geleden waren de voorraden in het midden oosten zeer toegankelijk en het transport was goedkoper dan de winning in westerse landen. Daarom werd olie meestal geïmporteerd en hadden deze landen veel invloed die bijvoorbeeld meerdere malen een crisis in de jaren zeventig opleverde. Vandaag de dag zijn de technieken voor de winning verbeterd en zijn er meer landen die hun eigen olie produceren waardoor de invloed van het midden oosten af is genomen. Het handelen in olie is dan ook meer een wereld markt geworden al moet wel gezegd worden dan er onderscheid gemaakt wordt tussen soorten olie. Dit heeft dan weer te maken met de geschiktheid van de olie voor verdere verwerking en waarschijnlijk ook weer de politiek. De grootste gebruiker is Amerika en die invloed zal bij online olie handelen dan ook duidelijk waarneembaar moeten zijn. Amerika is echter druk bezig om minder afhankelijk te worden van de wereld handel waardoor dit een kalmerend effect op de prijs zal kunnen hebben. Toch is de prijs van olie nog voldoende in beweging en ook al zijn er geen zaken zoals oorlogen gaande die een nadelig effect op de prijs zouden kunnen hebben, er is altijd nog voldoende te doen. Dit is dan ook de reden dat door middel van de Forex handel online olie beleggingen doen als een interessante optie gezien kan worden.

Zoals bij goud en zilver de eenheid Troy Ounce gebruikt wordt zal de eenheid bij aardolie het vat zijn. Ook dit is een Amerikaanse eenheid die bijna honderd zestig liter is en een waarde heeft van net geen honderd dollar per vat. Nu zin natuurlijk niemand te wachten op een aantal vaten olie in de voortuin en dit is nog afgezien dat de olie niet in vaten geleverd wordt maar in tankers. Het gebruik van de eenheid vat stamt uit vroeger tijden toen het wel in vaten werd getransporteerd omdat er geen tankers waren en de pompen die men had de dikke vloeistof niet aan konden. Het is dan ook goed om te weten dat u bij een platform voor Forex olie kunt verhandelen zonder dit daadwerkelijk aan te kopen. Net zoals dit bij andere fondsen gaat zult u dus inzetten op de verschillen in de koers die op de internationale grondstoffen beurs worden bepaald. U kunt dus olie aandelen kopen die bij de meeste platforms aan het einde van de handelsdag weer van de hand worden gedaan. Als u uw rekenwerk goed hebt gedaan en de prijzen die u op hebt gegeven zijn gehaald dan zult u dus de winst uitgekeerd krijgen. Olie is een grondstof die u als belegger veel mogelijkheden biedt en ook al is de politieke situatie rustig, er is nog altijd genoeg te doen om e slinkende voorraden die er te vinden zijn. Hierdoor is de handel in olie online nog altijd een levendige handel en daar kunt u van profiteren.